дромадер

 • 71верблюд — (велика жуйна тварина, одно / двогорба, що живе в зоні пустель і сухих степів); дромедар, дромадер (одногорбий); адамова вівця …

  Словник синонімів української мови

 • 72Библия — Б’иблия Священное Писание, откровение слова Божия, изложенное на том или ином языке. Книги Священного Писания писались сорока двумя различными авторами, руководимыми Духом Святым, в различное время в продолжение более двенадцати столетий (книги… …

  Полный и подробный Библейский Словарь к русской канонической Библии

 • 73аруана тайлақ — Қ орда., Қарм.) таза аруана нәсілді бура мен таза аруанадан туған жалғыз өркеш (дромадер) түйе төлінің екі жастағы атауы. Арыс өзенінен су ішіп шыққан бір топ түйе арасынан бірер а р у а н а т а йл а қ т ы көріп таңданып, біраз тұрып қалдым Қ… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 74бактериан — зат. Қос өркешті түйенің таза қандысы. Түйенің екі түрі бар. Мұның біреуі – қос өркешті, екіншісі – нар (жалғыз немесе сыңар өркешті түйе). Қос өркештінің таза қандысын – б а к т е р и а н, нардың таза қандысын дромадер деп атайды (Қаз. мал атау …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі